קאָנטראָל פון דעם הויז בנין קאָנטראָל קאָנטראָל האָוסינגינטעליגענט הויז קאָנטראָל דורך האַ ; אָוסע